Приказ ректора Университета от 30 апреля 2021 г. № 159