Приказ ректора Университета от 24 декaбря 2021 г. № 689