Приказ ректора Университета от 18 июня 2021 г. № 255